POWIERZENIE SIĘ WOLI BOŻEJ NA POCZĄTKU DNIA

Panie, daj mi w spokoju ducha przyjąć wszystko,

Co przyniesie nadchodzący dzień. Spraw, abym całkowicie poddał się

Twej świętej woli. W każdej chwili tego dnia kieruj mną

i podtrzymuj we wszystkim. Choćbym nie wiem, jakie  złe wieści otrzymał tego dnia,

naucz mnie przyjmować je w spokoju duszy i w niezłomnym przekonaniu

że wszystko dokonuje się za przyzwoleniem świętej woli Twojej.

Bądź Panem mych uczynków i słów, uczuć i myśli.

We wszystkich niespodziewanych dla mnie chwilach nie pozwól mi nigdy zapomnieć, że wszystko posłane jest mi od Ciebie.

Naucz mnie postępować szczerze i roztropnie z każdym członkiem mojej wspólnoty,

nikogo nie krzywdząc i nie trwożąc.

Panie, daj mi siły znosić trud dnia nadchodzącego i pozwól znieść wszystko cokolwiek przyniesie.

Kieruj moją wolą i naucz mnie modlić się.

Naucz żywić nadzieję,

Wierzyć, kochać i przebaczać. Amen

MODLITWA PORANNA

Powstawszy ze snu przybiegam do Ciebie Boże,

Przyjacielu człowieka

Do dzieł Twych

Z miłosierdzia Twego przystępuję i proszę Cię,

Abyś dopomógł mi w każdym czasie, w każdej sprawie;

Zachowaj mnie od wszystkiego złego na tym świecie,

Od pokus szatana wybaw mnie i wprowadź mnie

Do Twego wiecznego królestwa.

Ty bowiem jesteś moim Stwórcą i wszelkiego dobra Dawcą i Opiekunem,

W Tobie więc cała moja nadzieja i Tobie chwałę oddaję

Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen!

Modlitwa poranna

Panie, w ciszy budzącego się

dnia przychodzę prosić Cię

o pokorę, pokój, mądrość i moc.

Chcę dziś spoglądać na świat oczyma

pełnymi miłości.

Pragnę być wyrozumiałym, cierpliwym,

łagodny, roztropny! Nie ulegając sugestii

pozorów chcę widzieć Twoje dzieci tak,

jak Ty je widzisz.

Zamknij moje uszy, niech nie słyszą żadnej obelgi.

Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem.

Obym żywiła jedynie myśli, które błogosławią.

Obym był tak pełny życzliwości i tak radosny,

żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżają,

wyczuli Twoją obecność.

Przyodziej mnie w swoje piękno Panie,

abym przez cały ten dzień

dzisiejszy Ciebie objawiał.

Modlitwa Jeana Paula Barre

Panie, proszę Cię dziś rano za tych wszystkich, którzy budzą się razem ze mną;

za tych, którzy wstają pełni zapału wobec przygody nowego dnia,
i za tych, którzy nie wstają, którzy na nowo zdają sobie sprawę ze swego bólu i ciężaru sędziwego wieku;
za tych, którzy za towarzyszy mają doświadczenia ciała lub obsesje duszy;
za tych, którzy odważnie podejmują swój krzyż, i za tych, którzy podnoszą swój ciężar, uginając się pod nim;
za tych, którzy na oślep biegną do celu, i tych, którzy idą, patrząc w gwiazdę.
Powierzam Ci ich wszystkich, Panie.

A także dzieci, które nie wiedzą, dokąd idą; oraz tych, którzy śpiewają,
i tych, którzy płaczą i bardzo potrzebują Twej wyciągniętej dłoni!
Również tych, którzy obudzą się dziś w więzieniu, na drogach śmierci lub w salach tortur.
Panie, miej litość nad nimi!
Powstrzymaj ich prześladowców, tych biedaków, którzy nie wiedzą, co czynią!

Panie, niebo jest szare i bardzo ciąży sercu człowieka!
Niebo czerwieni się na Wschodzie i tyle dłoni wyciąga się ku niemu z nadzieją na ten dzień, który im dajesz.
Tyle serc wędruje w stronę życia. Wiele z nich zacznie dziś bić, wiele uderzy po raz ostatni.
Ogarnij je, Panie, Twą miłością na tę chwilę!

Okaż nam łaskę, byśmy dziś przeżywali nasze życie pod Twym spojrzeniem. Amen.

MODLITWA - WYBÓR JEZUSA JAKO PANA SWOJEGO ŻYCIA

JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.

Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię PANEM, MOIM PANEM, PANEM całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to co chcesz.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, Panie. Ty przejmij kierowanie. Uczyń abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.

Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem, ani pieniędzy, ani przyjemności, nałogu, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daje Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym był jak Maryja, sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym.

 Ja nie chcę już dłużej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie.

Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i pozostań ze mną na zawsze. Amen

RACHUNEK SUMIENIA

Gdy budzę się rano...mówię...

jak celnik Zacheusz będę rozdawać,

jak Szymon będę nosić krzyże innych,

jak Weronika będę ocierać twarze,

jak Szczepan dam się kamienować,

jak Jezus na krzyżu będę przebaczać,

jak Franciszek będę kochać.

Wieczorem spoglądam w lustro...

widzę...

Adama, który dopiero co zjadł owoc,

Kaina, który dopiero co zabił,

Judasza, który dopiero co zdradził,

Piotra, który dopiero co się zaparł,

Piłata, który dopiero co obmył ręce

i zasypiam na mokrej od łez poduszce.

A w nocy przychodzi Jezus i pyta: MIŁUJESZ MNIE???

AKT ŻALU

Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Panie, łaski! Wybacz mi.

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, aniołów, Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości

Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.

 

ŻYCIE W MIŁOŚCI JEST SZCZĘŚCIEM i radością

Obowiązek bez Miłości rodzi stres

Odpowiedzialność bez Miłości rodzi bezwzględność

Sprawiedliwość bez Miłości rodzi surowość;

Mądrość bez Miłości rodzi okrucieństwo;

Uprzejmość bez Miłości rodzi obłudę

Godność bez Miłości rodzi pychę

Posiadanie bez Miłości rodzi chciwość

Wiara bez Miłości rodzi fanatyzm

Życie bez Miłości jest bez sensu. / Autor nieznany /

 MIŁOŚĆ ZNAJDUJE PRZYJEMNOŚĆ W PRAWDZIE

Wszystko cierpliwie znosi.

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.

Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieja nienawiść.

Zamilknąć, gdy inni mówią.

Modlić się, gdy inni przeklinają.

Pomoc, gdy inni nie chcą tego czynić.

Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.

Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. ( Ks. Jerzy Popiełuszko )