=======================================================================================================================

Kończą się prace przy budowie, na placu kościoła, granitowych schodów,  postumentu wraz z krzyżem misyjnym. Przewidywany koszt wyniesie 40.000 zł. Prosimy parafian z Kunic o złożenie ofiary na ten cel w wysokości 150 zł. Budowany pomnik -  krzyż będzie darem parafian, ofiarowanym następnym pokoleniom, wierzących, że krzyż Chrystusowy to znak zbawienia i okazanego ludziom miłosierdzia.

Ofiarę można wpłacić na konto parafialne, albo w kościele. Z góry składam serdeczne " Bóg zapłać " 

Zebraliśmy dotychczas 40.500 zł     

 

Obowiązkiem każdej rodziny,

 posiadającej groby na cmentarzach naszej parafii jest coroczna opłata na wywóz odpadów.

Wynosi ona 50 zł.

Proszę rodziny o uregulowanie zaległości za ubiegły 2020 rok i wpłatę w ciągu obecnego roku.

Od kwietnia 2021r. zmiana wywozu odpadów na cmentarzu. Wiekszy pojemnik na odpady / nie wrzucamy wienców !!! /, drugi, mniejszy na plastiki. Wywóz odpadów dwa razy w miesiącu. Opłata miesięczna / Spalona i Kunice / będzie wynosiła 840 zł.

 Wpłaty można dokonać na konto parafialne 

PKO BP nr 87 1020 3017 0000 2802 0152 3265,

 lub w zakrystii kościoła czy w kancelarii parafialnej.

=============================================================================================================